Poate să coincidă numele comercial al companiei cu marca?

marca vs denumire firmaDiferențele dintre marcă și numele comercial al companiei

Începerea unei afaceri, lansarea unui produs, sunt de neconceput fără alegerea unui nume și elaborarea unei mărci.

Alegerea unei mărci reușite, oferă unei firme avantajul de a fi bine memorizată și recunoscută de clienți. Acesta poate fi unul dintre cele mai puternice instrumente de marketing.

În calitate de marcă pot fi cuvinte, elemente figurative, forme tridimensionale, precum și orice combinații ale acestor semne, și să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale concurenților.

Pentru consumator, marca reprezintă cel mai comod mijloc de a recunoaște rapid o categorie de produse și servicii, care i-au fost recomandate sau a căror este deja consumator fidel.

Numele comercial (care poate fi format din nume propriu, prenume, pseudonim sau o denumire fantezistă, etc.) este denumirea sub care o întreprindere este cunoscută și își desfășoară activitatea, altfel spus individualizează această întreprindere.

Spre deosebire de marcă, numele comercial este unic pentru fiecare întreprindere. Persoana juridică a cărei denumire este înregistrată la Camera de Înregistrări de Stat are dreptul să o utilizeze.

Relația dintre numele comercial și marcă înregistrată:
– numele comercial este obligatoriu pentru ca o persoană juridică să poată presta o activitate comercială, în timp ce marca este opțională, prin înregistrarea ei întreprinderea urmărind fidelizarea clienților și oferirea unor servicii sau produse de o anumita calitate;
– numele comercial individualizează o persoană juridică, în timp ce marca individualizează produsele și serviciile oferite de acea persoană juridică de celelalte concurente.
– o persoană juridică poate avea un singur nume comercial, însa poate înregistra mai multe mărci.

Numele comercial și marca coexistă și se susțin reciproc astfel încât să se ajungă la o individualizare a întreprinderii.

Mai mult ca atât, o desemnare verbală poate fi înregistrată în calitate de marcă, cât și în calitate de nume comercial, astfel marca își îndeplinește funcția de a deosebi produsele/serviciile unei persoane juridice de cele ale altor persoane juridice, iar numele comercial, de a identifica o persoana juridică, cu condiția utilizării loiale a acestora în concordanță cu practicile oneste astfel încât să nu fie creată confuzie în rândul consumatorilor.

Înainte de a înregistra numele comercial, este recomandabil să verificați dacă acesta nu va intra în contradicție cu mărcile existente, înregistrate anterior sau depuse spre înregistrare în Republica Moldova. Marca are prioritate, iar în cazul depistării unui drept anterior se va respinge înregistrarea companiei.

Verificarea poate fi făcută accesând bazele de date:

Exemple:

Nefis este înregistrat ca:

  • nume comercial Nefis S.R.L., întreprindere cu capital străin;
  • marcă Nefis

Zorile este înregistrată ca:
– nume comercial ZORILE S.A.
– marca:       Zorile

Bucuria este înregistrat ca:
– nume comercial BUCURIA S.A.
BUCURIA S.A , însă deține un portofoliu de mărci ,  etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *